Thu nhớ

truyền thuyết hạc giấy


có một truyền thuyết rằng:
nếu xếp mười lần ...trăm con hạc giấy
một ước nguyện sẽ thành
nếu như ta xếp chữ vạn câu.....
có phải sẽ được  cùng anh ..... ?

hay truyền thuyết như một tia hy vọng
để loài người nương nhờ ở ngày mai
ta và anh như giấc mộng
đêm - ngày cùng chữ say ...!

mai từ giả cõi đời này
ta có kịp  mang theo ký ức
khi tái sinh anh còn trong tiềm thức
hay chén canh mạnh bà đã xóa mọi tiền duyên

cái nhớ về anh như một lẽ tự nhiên
không miễn cưỡng cũng chẳng sầu da diết
anh thoáng ngang qua mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thân thiết
chỉ lạ một điều ta cứ phải rất xa ....!

sep. 17, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "truyền thuyết hạc giấy"