Viễn Phương

Tỉnh Mê Đời


Phố vắng chiều nay phố vắng người
Mộng đầy thương nhớ mộng đầy vơi
Hoàng  hôn buông đổ hoàng hôn đợi
Chiếc bóng xa xưa chiếc bóng vời

Khắc đậm yêu thương khắc đậm rồi
Thế mà cay đắng thế mà thôi
Tơ vương chi bấy tơ vương rối
Tận đỉnh đau thương tận đỉnh đời

Vẫn lối ta đi vẫn lối về!
Bước chân nhẹ bẫng bước chân quê
Sầu nhân trả lại sầu nhân thế
Ảo thực ai hay ảo thực hề

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tỉnh Mê Đời"