sgecstasy

Mưa Nửa Đêm


Âm thanh vỡ tiếng rơi buồn
Lạnh hơi thở ngỡ lệ tuôn mắt người
Mê cung sầu muộn thương đau
Tháng mười một cõng giọt sầu qua đêm
Đỏ màu lá hạt mưa mau
Vàng thu nhớ tóc bạc màu thời gian
Nghe mưa chợt bỗng bàng hoàng
Nhận ra mình đã tiêu hoang nửa đời

sgecstasy

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mưa Nửa Đêm"