Thu nhớ

lời tự tình của mâymột ngày ba buổi người thăm hỏi
ta - ba buổi - mĩm cười rất vô tư
chẳng biết con tim ai nhung nhớ
mà mấy bận lòng cứ ngẫn ngơ
 
người đến nhẹ nhàng như cánh gió
đôi khi ta muốn hoá thành mây
chẳng hiểu trên cao người có thấy
lòng ta đôi lúc cũng biết say ...

người đi biền biệt cùng năm tháng
ta ở nơi này vẫn điềm nhiên
dòng đời mưa nắng ai nào biết
tương hội hay không ở chữ duyên ...

chợt nay người gởi câu thăm hỏi
ta cười - ba buổi hết vô tư
vì sao nghe thấy bên hiên lạnh
lời tự tình ai hoá câu thơ ....

feb. 12, 2021
thu nhớ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "lời tự tình của mây"