Lãng thi

Má Tôi...


Má tôi... mắt yếu mờ sương
Tám mươi ba tuổi vẫn lòng thương con
"Ăn gì?  Má nấu cho ăn
Mần gì?  Nhớ phải giữ gìn tâm thân!"
Vô thường là chuyện tử sanh
Nhân thường quí chỗ thâm tình trao nhau
Vô thường dời đổi vật sao
Nhân thường phẩm hạnh đề cao con người
Tự thiên huyễn hóa cơ trời
Tự nhân thăng hóa cõi đời nhân sinh
Tự thiên vũ trụ chuyển mình
Tự nhân viên mãn hành trình tự tu...
Món rau món cá bếp nhà
Nuôi thân lập chí, công lao hải hồ
Nhờ cơm nước, có hình hài
Nhờ tình từ mẫu đắp bồi... nên thân!
Còn má con biết vẫn hơn
Má...xin bảo trọng, con...thương má nhiều...

lãngthi
hạuydi
02dl2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Má Tôi..."