Viễn Phương

Thu Phai Tình Nhớ






Dòng đời cố tìm vui
Thơ buồn nhưng tha thiết
Yêu em còn mải miết
Giữa đường tình thênh thang

Tàn thu nắng nhạt vàng
Lơ thơ màng sương trắng
Ru ta tình đơn vắng
Mờ mịt cuối chân mây

Thương em vẫn vơi đầy
Mặc dòng đời xiêu bạt
Dẫu trời thu phai nhạt
Người về chốn mộng mơ
 
Ừ!-Em hãy là thơ
Cho anh hoài tưởng nhớ
Nhịp hòa trong hơi thở
Và thương yêu vô bờ
 
Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Thu Phai Tình Nhớ"