lãng thi

Mai Trổ Ngoài HiênHãy ra sức làm
Và sống yêu thương
Đi giữa trần phàm
Trải gió phơi sương
Dương gian phải chốn khổ nàn?
Nhân gian mơ kiếm Niết Bàn?
Ố! Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên...

Hãy ra sức làm
Và sống yêu thương
Những nhánh mai vàng
Trải gió phơi sương
Vào đông yên giấc thu mình
Vào xuân cười hé hương tình
Ố! Mai vàng. ..hoa trổ ngoài hiên. ..

Hãy ra sức làm,
Và sống yêu thương
Hãy như mai vàng
Trổ khắp quê hương
Là em cành dáng ngoan hiền
Là anh cội gốc kiên cường
Ố! Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên...

Mai vàng...hoa trổ ngoài hiên
Thư thái xuân tình...hoa trước ngàn hoa!

lãng thi
hạ uy di
tháng giêng 2016

 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 3 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Mai Trổ Ngoài Hiên"