sgecstasy

Mẹ ơi, Nửa Đời Qua Mất RồiCon chữ chạy trốn
Thơ chạm vào mênh mông
Tìm kiếm một vài điều nghĩa ý
Đọc câu kinh
Thấy đời sắc không

Có điều gì không thật
Hoang vắng ở trong lòng
Đêm con đi
Nhớ vòng tay mẹ
Tiếng sóng vỗ bờ sông

Góp nhặt những mảnh vỡ
Ẩn náu câu thơ
Kỷ niệm
Soi bóng mình trong đó
Bàn chân con lạc lõng bơ vơ

Nhìn lại quá khứ
Tháng ngày trôi
Luân lạc trời viễn xứ
Mẹ ơi, nửa đời qua mất rồi

sgecstasy


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mẹ ơi, Nửa Đời Qua Mất Rồi"