sgecstasy

Chạm Tuổivịnh từ Một Ngày của Song Nhi
Đưa tay
chạm tuổi mới hay
Ta, người rong ruổi
vòng xoay kiếp người
Bàn chân
mệt mỏi rã rời
Nửa đời qua vội
bên trời vọng âm
Hạt mưa
rơi xuống lặng thầm
Giữa khô cạn
nảy hạt mầm ước mơ
Tháng hai
hoa nở đợi chờ
Đón mùa xuân tới
câu thơ gởi người 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Chạm Tuổi"