Kiều Giang

Nửa giấc chiêm baoThu vàng em gửi cho ai

Đông về - chút nắng cuối ngày tặng anh

Mai sau - hương tóc hiền lành

Còn theo mây trắng mong manh cuối trời

Ta nay - áo vải vì người

Tặng em áo gấm cho trời đất yêu

Môi hồng - nửa giấc chiêm bao

Nửa kia em đã gửi vào hồng hoang...

 

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Nửa giấc chiêm bao"