sgecstasy

Ký Ức Và Thời GianKý Ức


Đi về một cõi chốn nhân gian
Ký ức mù sương mắt lệ tràn
Tục lụy đắm chìm mong lối thoát
Luân hồi xoay chuyển nghiệp còn mang
Tiễn người xa khuất trầm câu hát
Vọng lại âm thanh tiếng đục khàn
Bể khổ trầm luân lòng tan nát
Sông Hằng hạt cát tái sinh hàng


Và Thời Gian

Thu về lặng lẽ đón mùa sang
Chiếc lá vàng rơi, hoa úa tàn
Chiều xuống âm thầm mưa nặng hạt
Hoàng hôn nhớ nắng mây lang thang
Trên cành hạnh phúc giơ tay với
Rụng trái sầu đau mộng võ vàng
Lưu lạc bên trời nghe thác đổ
Dòng đời trôi dạt tiếng thời gian


sgecstasy

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ký Ức Và Thời Gian"