Kiều Giang

Lời kinh nguyệnQuê em
       tím nụ bằng lăng
Anh về
       tím cả chiếu chăn anh nằm
Nợ em
       một mảnh trăng rằm
Nợ em
      một tiếng gọi thầm "MẸ ơi"
Đường về quê mẹ
      mù khơi
Nghe trong tiếng sóng
      có lời của em
Nâng niu
      từng giọt môi mềm

Tay thơm cổ tích
      gửi miền tóc xanh
Ta về
      ủ mộng mùa trăng
Giữ lời kinh nguyện
      dỗ dành mai sau...

   

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Lời kinh nguyện"