Đặng Quang Chính

Trước khi chết …và sau khi đã mất


Khi chưa chết tôi muốn cùng bè bạn
Dù sức tàn tôi cũng quyết đấu tranh
Trời Âu Mỹ đâu cần gươm với súng
Chỉ cần lòng chung thủy với non sông


Khi chưa chết tôi cất cao tiếng nói
Sự thật kia trải rộng khắp muôn nơi
Đất nước ta cả ngàn năm gầy dựng.
Bao công lao khó nhọc của cha ông


Khi chưa chết trúc rừng tôi làm giấy
Ngòi bút cong dùng dao khắc trên cây
Để lại cháu con bài học muôn đời.
Đừng bán nước để làm thân Thái thú


Khi chưa chết tôi sẽ về đất tổ
Thăm bạn bè chiến hữu đã phơi thây
Gặp gỡ lại thương phế binh thuở trước.
Nối lại tình người tình chiến hữu khi xưa


Trên quê hương tôi cùng bao lớp trẻ
Hòa nhập dòng sinh mệnh của quốc gia
Đứng vươn vai diệt thù trong giặc ngoại
Khi chết rồi làm chiến sĩ vô danh


Đặng Quang Chính

Được bạn: vdn 12.11.11 đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trước khi chết …và sau khi đã mất"