sgecstasy

Ngang Qua Đời Nhau


Ngang qua đời nhau trong khoảnh khắc
Mà sầu để lại đến ngàn sau
Dòng đời lưu lạc chia đôi ngã
Có gặp lại nhau cũng bạc đầu
 
Chim bay về đâu trời viễn xứ
Thềm xưa lá rụng ở trong sân
Đường xa vạn dặm em đâu thấy
Nỗi nhớ trong tôi thật rất gần
 
Em giấu nỗi buồn trong ánh mắt
Nhân gian ai biết nỗi niềm riêng
Đoạn trường chỉ có mình tôi hiểu
Giấu ở trong thơ những muộn phiền
 
Quay đi bỏ lại trời quá khứ
Hoàng hôn tịch lặng ở sau lưng
Chuyện xưa thôi cũng đành quên lãng
Tay buồn che dấu lệ rưng rưng


  sgecstasy

Được bạn: vdn 21.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngang Qua Đời Nhau"