lanh.ktq

Mộng


Thấy nhau… chợt, đã nửa đời
Đêm loang lổ xuống mình thôi… Em còn…?
Dối lòng ru phút chập chờn
Âu lo, toan tính, cô đơn, chạnh buồn…
 
Thấy nhau, mà chợt xa hơn
Muội mê mộng mị, mỏi mòn…? Đã qua…?
Vỗ về một giấc Nam Kha
Nhân sinh mộng ảo, riêng ta tận cùng…!
 
Thấy nhau giằng xé, riêng chung
Bóng đời nghiêng ngả trót từng vấn vương
Ta… ôi, phía cuối con đường
Nửa mùa trăng tiếc dòng Thương… Có về…?
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mộng"