Nahoku

Qua Cầu Chiều Thu


Một chiều Thu cũ xa xưa
Sương mờ giăng mắc lưa thưa nhạt nhoà
Tình nào chắp cánh bay xa
Ngập ngừng chân bước xót xa đường về .

Ngày nào quấn quýt đê mê
Lạc cùng phiên khúc sơn khê núi rừng
Ngày nào âu yếm thủy chung
Ngất ngây hoang dại như cùng cơn say .

Một chiều bóng đổ làm hai
Em chia hướng khác dạ chai đá buồn
Một chiều Thu gió mưa tuôn
Em chào từ biệt , anh buông cõi lòng .

Thu sầu lá rụng ngoài song
Cho tình anh rụng long đong sớm chiều
Thoảng nhìn ánh mắt hắt hiu
Như mơ như mộng ráng chiều bóng em .

Chiều Thu lá rụng buông rèm
Cầu xoay nửa bóng cho mềm tim anh
Chiều nao lá vẫn còn xanh
Em quay nửa gót , mong manh tình buồn.

Sep. 30/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Qua Cầu Chiều Thu"