Nhạc Sĩ:
Thành Công
Trình Bày:
Hạ Phương
Đa Đa Bay Xa

Dân Ca - Tình yêu


Đa Đa giờ đã xổ lồng
Để cho bến mãi đợi trông con thuyền
Lòng tre ôm hận triền miên
Cây đa gió thổi lạnh buồn bên sông

Em đi anh vẫn đợi mong
Mơ ngày bến cũ cây đa con thuyền
Sông sâu biển thẳm dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Lòng son gác ngọc lầu cao
Nhung son gấm lụa nhuộm lòng đa đa
Nơi xưa chim nỡ đành quên
Câu thề năm cũ... cây đa ghi lòng

Em đi về nơi phương nào
Bên sông anh vẫn đợi chờ

Đa đa giờ đã bay xa
Cây đa còn lại mình ta

Đa đa giờ đã bay xa
Cây đa còn lại mình ta

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đa Đa Bay Xa"