Sương Anh

Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình


Về miền tổ quốc đầy tươi thắm
Thăm ruộng vườn nồng ấm nghĩa xa
Mảnh quê ngan ngát hương hoa
Đất hiền bao bọc nương cà luống rau
Ân thâm đó nghìn sau muôn thuở
Tình xưa đâu ai nỡ quay mau
Về đi tay nắm cùng nhau
Thăm đường làng cũ đêm nào đôi ta
Mảnh đất rộng bao la vô tận
Đất nuôi ta bao bận lửa sôi
Ân này nhớ mãi không vơi
Tình quê thấm đậm lòng người Việt Nam

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Về Thăm Mảnh Đất Ân Tình"