Đông Thanh Trúc

TRÚ MƯA


Chiều nay mưa lạnh đường thưa người
Có chút hoang tàn trong lá rơi
Có người viễn khách nghiêng điếu thuốc
Trong quán cóc nghèo, ly nước vơi
 
Chẳng biết từ đâu anh tới đây
Chiếc áo sờn vai sương gió lay
Mưa có gì đâu anh nhìn mãi
Cơm áo, tình quê theo khói bay
 
Chiều đất Long Thành buồn não ruột
Mỗi mảnh đời riêng , mỗi mảnh ai
Chẳng hỏi gì nhau nhưng đồng cảm
Tôi rít đầy lòng hơi thuốc cay.

                    Long Thành,23.07.2013

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "TRÚ MƯA"