Cố Quận

Phong Trần Mấy Cuộc...Đã Là Trăm NămĐời trăm năm mấy cuộc
Phong trần kia gánh vai
Vui buồn tay chén chuốc
Bên thềm trăng, sớm mai

Đến rồi đi chớ vội
Chờ cho...thơ nửa vần
Đón và đưa đừng hối
Chờ cho...âm vẹn phần

Phong trần kia mấy cuộc
Là trăm năm rồi ư
Vui buồn tay rượu chuốc
Hồn thanh thản, nhàn thư

Theo chân người đi đây...


Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Phong Trần Mấy Cuộc...Đã Là Trăm Năm"