Xuân Mai

CHỈ THẤY MÙ SƯƠNG


Non cao trời quan tái
Biên thùy buốt chiều mưa
Đêm nằm nghe thác đổ
Bùi ngùi chiến trường xưa
 
Đêm trên đồn biên giới
Ngậm ngùi giữa mùa đông
Bao năm hồn chới với
Nhớ hoài một dòng sông
 
Đi qua mùa chinh chiến
Ai còn nhớ người không
Mồ hoang sương lạnh giá
Lạc loài giữa rừng thông
 
Đêm trên đồi xưa vắng
Mưa buồn dốc biên cương
Ai đang chờ mong nắng
Sao chỉ thấy mù sương!…
 
Xuân Mai


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "CHỈ THẤY MÙ SƯƠNG"