Xuân Mai

CHIỀU NAYChiều nay! nhớ mùa khói lửa
Biên cương chìm dưới cơn mưa
Áo trận nhuộm hồng lần nữa
Bạn thân nằm chiến trường xưa
 
Chiều nay! thấu lời biển khóc
Lặng nhìn xác cá nằm phơi
Mây xám ngang trời tang tóc
Biển quê hương chết thật rồi
 
Chiều nay! thấy lòng cay đắng
Mắt sầu ngóng phía đông xa
Thương anh hùng trên đảo vắng
Không về mấy chục năm qua
 
Chiều nay! Giữa trời gió lộng
Hồn thiêng đất nước vọng về
Nghe tiếng biển gầm trên sóng
Gọi người tỉnh giấc ngủ mê…..
 
Xuân Mai

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 30 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CHIỀU NAY"