Cao Nguyên

Phím Đêm

 


mỗi ngày mong một hừng đông
mỗi đêm chọn một phím lòng ru em 


          

           


à ơi! đời chảy dòng êm
ngủ đi tình hỡi bên thềm tịnh yên
quên đi mây gió lụy phiền
xoa tâm nõn ngọc hôn triền sóng thơ
à ơi! tình dậy xuân mơ
nở đi hoa hỡi nhụy chờ chót môi
uống rung tận vị bồi hồi
tràn cơn hoan lạc ngập lời chữ tôi
yên nghe hạnh phúc nhẹ trôi
qua từng nốt lặng tuyệt vời phím đêm
cám ơn hào phóng dòng em
xuôi theo nhịp chảy rót thêm ý vào!

Cao Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Phím Đêm"