Trần Mộng Tú

Bướm Tuyết Ðầu Mùa


 


 Sáng đầu năm xuống phố
gặp bướm tuyết đầy trời
ngửa bàn tay ra hứng
nghe trong hồn tuyết rơi
bướm tuyết bay từng đàn
chập vào lại buông ra
như cuộc tình hai ta
cầm tay mà không giữ
  tình yêu và bướm tuyết
  khiêu vũ trong mùa đông
  bỗng tan như nước mắt
  cánh còn nhớ vai không
mùa đông ôi mùa đông
lạnh thấm hồn đã cỗi
bướm tuyết nào còn bay
trong tình thời bão nổi
   lang thang trong giá lạnh
đếm dấu chân thời gian
cánh bướm nào còn lại
vẫy cuộc tình đã tan.

tmt
Tháng 1/3rd/2016

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bướm Tuyết Ðầu Mùa"