Vinh SG

Yêu em như thưở nào


Yêu em như thưở nào
Tình yêu còn biên đầy trang giấy
Yêu em như thưở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách
Dù biết trái tim đã già
Mà những thiết tha chẳng nhòa
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng
Gọi tên nhau lúc cô đơn
Để nghe sưởi ấm tâm hồn. ... 


Huu Vinh Nguyen

Được bạn: CtLy đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Yêu em như thưở nào"