TiCa

Chỉ một thoáng


 


Westminster mây chiều bỗng lạ
Gió Santa nghiệt ngã sắt se
Nắng loang - đột quỵ bên hè
Phố Willamette hôn mê gót trần
 
Chỉ một thoáng…châu thân mờ dạng
Hạc về Trời, bảng lảng ngày trôi
Tiễn Người tận cõi xa xôi
Xa rời nhân thế - luân hồi đa đoan

Chỉ một thoáng…
Phụng Loan đôi ngả
Buốt cung Hằng, trĩu dạ dáng thu
Băn khoăn năm tháng mịt mù
Hải âu gãy cánh…phiêu du - vĩnh hằng.

Năm tháng đợi - vầng trăng đầy_khuyết
Nửa trái cầu cách biệt nào lung
Dẫu cho khắc khoải khôn cùng
Ba sinh hạnh ngộ, một vùng yêu thương

Chỉ một thoáng…
Vầng dương chợt tắt
Tuổi cửu tuần chiu chắt, nhờ con
Giấu đi tin - đã (không còn)
Mẫu thân đà yếu, dữ hơn là lành

Người - hậu duệ tài danh thân phụ
Giống bố mình - danh thủ lội bơi
Sức voi, vung dọc biển trời
Tài công dìu bạn đến nơi đất hiền

Chỉ một thoáng…bên triền miên viễn
Con níu tay đưa tiễn Người đi
Họ hàng se cả bờ mi
Hiền thê phủ phục, ước gì hoán thân.
….

Đêm nay giữa chốn bụi trần
Có vì Sao lạc - bâng khuâng ngỡ Người…

TiCa NXH
(Ngày Cậu vãn phần Dec 10, 2015)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Chỉ một thoáng"