TiCa

Ơi Buồn!


 


Ta đi khắp nẻo đường trần
Để mong nhặt nhạnh một lần tháng năm
Ngàn đời trăng cứ xa xăm
Lập lờ bóng nước như nằm nghiêng chơi.

Lối về quá đổi mù khơi
Đa đoan len với một đời gian truân
Nơi nào thắm sắc mùa Xuân ?
Để cho hy vọng đừng lần lựa rơi.

Sông quê - là sông quê ơi
Thuyền đi bỏ bến xa khơi chốn nào  
Không về với biển hay sao ?
Tội cho con sóng bạc đầu mồ côi

Lục Bình muôn kiếp nổi trôi
Miên man sắc tím, buồn ơi - ơi buồn !
 
TiCa
12.8.15

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ơi Buồn!"