Anh Tú

Tình Thu

Hừng sáng dầm dề mưa đã rơi
Một màn sương phủ khắp sườn đồi
Lá thu tơi tả bay theo gió
Cố nén buồn vương nhưng chẳng vơi

Nhìn qua cửa sổ cảnh hoang vu
Cố kiếm mùa thương: dáng mịt mù
Sao chỉ một ngày mưa với gió 
Bâng khuâng tự hỏi : ở đâu thu?

Ngày thu: lá/đất tìm về nhau
Muôn thuở tình kia chẳng nhạt màu
Mặc gió kệ mưa đừng quản ngại
Tình thu vui nhé! Kẻo qua mau!


October 18, 2015

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tình Thu"