Tiền Giang

HÃY CỨU MÔN LỊCH SỬ

Dân tộc nào cũng muốn giữ cội nguồn
Nhập quốc tịch Hoa Kỳ phải thuộc lịch sử Mỹ!
Nước Nhật văn minh hay Tây Âu cũng vậy
Môn lịch sử luôn được đưa lên hàng đầu...

Nhìn lại mình,lòng không ngớt lo âu
Lộ trình xóa môn sử chỉ còn trong gang tấc!
Một môn học thuộc loại hấp dẫn nhất
Cớ sao học trò lại đồng loạt quay lưng??

Học kiểu thực dụng hậu quả khôn lường
Môn hái ra tiền như tiếng Anh, tóan, lý hóa!
Giữa học và kiếm tiền bắt tay chặt quá 
Các môn không bắt buộc xếp xó không nhìn...

Đưa vào tự chọn đã chìm vào lảng quên
Giờ lại ghép môn khác, chẳng ai muốn học!
Ngàn năm văn hiến đưa tay lau nước mắt
Đinh, Lê, Lý, Trần không thể dạy kèm...

Lịch sử một dân tộc chính là trái tim
Những thứ hào nhoáng chỉ là vật chất!
Trung ngôn nghịch nhĩ xin nghe lời nói thật
Cứu lấy môn sử để giữ được giống nòi...

Muốn đời không quay lưng cũng đơn giản thôi
Hãy biên chế lịch sử thành môn học chính!
Tổ Quốc và kiến thức tạo nên sức mạnh
Kẻ nào thành người cũng nhớ đến tiền nhân...

Lúc lâm nguy lịch sử chính là tinh thần
Triệu người như một đứng lên giữ nước!
Mũi súng tầm thù cùng hướng về phía trước
Không cần cưỡng ép hay ra sức động viên...

Bỏ môn lịch sử, hậu quả sẽ nhãn tiền
Một bộ phận nào đó vong thân mất gốc!
Cử nhân tiến sĩ dốt sử, nên cười hay khóc?
Hãy vì tương lai giống nòi cân nhắc thiệt hơn...
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "HÃY CỨU MÔN LỊCH SỬ"