TiCa

Đời_Thơ ?


 


Đời - khắc khoải với bao điều mơ ước
Phải làm sao để mất_được - dung hòa ?
Thơ như thể là mây xa_là gió
Lửng lưng trời êm ả thoáng hương hoa ?

 


Thì thôi nhé !
Cứ gửi hồn mơ mộng
Đem bình yên trải rộng giữa mù tăm
Dẫu khuất lấp, mà luôn hoài trăn trở
Kiếp con người mấy thuở - được trăm năm !

 


Thì như thế thà làm vầng Nguyệt lạnh
Lặng thầm soi, dẫu cô quạnh ngàn Thu
Không hối tiếc, cũng không điều vọng tưởng
Một thời xưa
…xa tít tắp – xa mù.

 


Đời cứ vậy và thơ là thế đó
Bao niềm riêng đem bỏ nẻo phù trầm
Đem tất cả gửi vào từng câu_chữ
Cho nhẹ lòng giữa nhân thế tham_sân ?
...


Đời_Thơ - góp nhặt bâng khuâng
Cho Ta có được những lần - lãng quên ?


 


TiCa
(06-06-2015)


 


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 13 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Đời_Thơ ?"