TiCa

Chỉ ngần ấy thôi


Trăm năm - ai nỡ phí hoài
Qua đêm bão tố, nắng mai ấm nồng
Một ngày hoa dạt bến sông
Cành xuân phơi phới bạc lòng nằm gai

Từ em…
Nhẹ trở gót hài
Rừng xưa khép lá - kiếp này buồn tênh
Nhọc nhoài tựa cặp đũa vênh
Liêu xiêu con Sáo chông chênh đêm ngày

Dối lòng tìm chút men say
Như làn gió thoảng lá lay - giả vờ...
Cũng đành tàn một giấc mơ
Và thơ lạc giữa bơ vơ muôn loài

Từ em…
Xuân sẽ thới lai
Quỳnh tương ấm dạ, bướm ngài hóa thân
Dẫu Ta góp nhặt bụi trần
Nàng đêm gối mộng, Ta ngần ấy vui.

TiCa
9.11.15 


 


* Họa bài"Điều cuối cùng còn lại" của Dạ Quỳnh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Chỉ ngần ấy thôi"