Nguyễn Trãi

Thủ Vĩ Ngâm


Góc thành Nam, lều một gian,
No nước uống, thiếu cơm ăn.
Con đòi trốn, dường ai quyến,
Bà ngựa
1 gầy, thiếu kẻ chăn.
Ao bởi hẹp hòi khôn thả cá,
Nhà quen thú thứa
2 ngại nuôi vằn3.
Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,
Góc thành Nam, lều một gian.
Chữ Nôm:
首 尾 吟
谷 城 南 犼 蔑 間
奴 搩 俧 少 琟 吿
昆 隊 遁 揚 埃 眷
堏 馭 檝 少 几 绖
傉 瞸 狹 回 坤 且 琾
茹 涓 趣 庶 礙 挼 働
朝 官 拯 沛 隱 拯 沛
谷 城 南 伨 蔑 間


Bài thơ này có thể là làm trong lúc Nguyễn Trãi bị giam lỏng ở Đông Quan theo bài tựa của Nguyễn Khắc Kiệm hay là trong lúc ông bị Lê Thái Tổ ruồng bỏ sau khi bị giam vì bị nghi có liên quan với án Trần Nguyên Hãn, tuy được tha và vẫn giữ chức quan, nhưng không được làm việc gì. Chúng tôi (nhóm Đào Duy Anh) đoán là làm trong trường hợp thứ hai, vì trong thơ đã có vẻ chán chường lắm, không thể là giọng thơ của một người thanh niên 30 tuổi còn đầy tráng khí (lúc bị giam lỏng ở Đông Quan) mới gặp khó khăn nhất thời. Vả chăng nếu là bị giam ở Đông Quan thì không thể có câu "Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải".Chú thích :

1. Bà ngựa :  con ngựa, nói bà ngựa cũng như nói ông voi.
2. Thú thứa : như xú xứa, nghĩa là xuề xoà, xuềnh xoàng.\
3. Vằn: chó vằn, con chó

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Thủ Vĩ Ngâm"