Nguyễn Trãi

Mộ Xuân Tức Sự
Nhàn trung tận nhật bế thư trai
Môn ngoại toàn vô tục khách lai
Đỗ Vũ (1) thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai.


Dịch Nghĩa:

Nhàn rỗi suốt ngày đóng cửa phòng sách - Ngoài cửa vắng khách tục đến - Trong tiếng đỗ vũ kêu ý chừng xuân đã muộn - Cả một sân hoa soan nở dưới mưa phùn.


Dịch Thơ:

Tức Cảnh Cuối Xuân

Phòng thư suốt buổi rỗi then cài
Khách tục ngoài kia chẳng vãng lai
Xuân sắp qua rồi trong tiếng cuốc
Phượng đầy sân nở, nhẹ mưa rơi.

Bản dịch của Lê Cao Phan


Chú thích:
(1) Đỗ Vũ: tên một vua nhà Thục (Trung Quốc) được đặt cho chim đỗ quyên, tức chim cuốc, còn có tên là từ quy, tiếng kêu nghe rất buồn thảm. Tương truyền vua Thục vì thông dâm với vợ đại thần là Biệt Linh nên phải nhường ngôi cho Biệt Linh và bỏ nước ra đi. Sau khi chết biến thành chim đỗ quyên, vào hè kêu thảm thiết, tỏ ý nhớ tổ quốc quê hương.

Được bạn: diên vỹ sưu tầm / đưa lên
vào ngày: 3 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Mộ Xuân Tức Sự"