TiCa

Đời ơi !

Sóng cuộn dòng
Sóng lênh đênh
Mênh mông mây trắng bồng bềnh trôi xa

Nhớ gì ?
Thêm một ngày qua
Thu
Đông
để lại phôi pha mấy mùa

Sóng rì rào
Sóng nhẹ khua
Chênh vênh bờ đá
Gió đùa_lá reo

Tình nào ?
Tình chẳng gieo neo
Rồi ra mơ cũng bay vèo - mất tăm !

Sóng buồn ru giấc trăm năm
Sợi mưa đong_đếm thăng_trầm
...Đời ơi !

TiCa
09.15.12

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 15 tháng 1 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đời ơi !"