TiCa

Em có về_không ?Em đã về chưa - đã đến chưa ?
Tháng ba cành Phượng lá lưa thưa
Đong đưa đôi búp màu xanh ngọc
Gợi nỗi bâng khuâng - nói chẳng vừa.
 
Em đã về ư ?
Thật đấy ư ?
Hay là cơn gió vốn ưu tư
Nhớ người xa khuất nên buồn bả
Dong ruỗi trăm năm đến mỏi nhừ.
 
Em ạ !
Đời anh mãi thế thôi
Là trăng lơ lửng nhẹ nhàng trôi
Là sông muôn thuở...triều lên_xuống
Là biển xênh xang...để...chỉ rồi...
...
 
Cũng chẳng chờ mong
Chẳng đợi đâu
Tình như cánh lá dễ sang màu
Tiếng yêu...là gió...vào thinh lặng
Em có về_không ?
Mây vẫn cao.
 
TiCa
(09.22.11)

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Em có về_không ?"