Tica

Đời "Cửu vạn"Hà Nội _ mùa gió bấc


Tất bật, gánh hàng hoa


Chiều giáo Tết đấy mà


Chắc là chưa huề vốn ...!?


 


Những mảnh đời khốn đốn


Thách đố cùng phong ba


Còi tàu giục - rời ga


Lòng bỗng dưng se lại !


 


Ba Đình đèn sáng mãi !


Lối nhỏ.... tối ba mươi (?)


Bốn thập niên khóc_cười


Tết chưng hoa cửu vạn

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 7 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Đời "Cửu vạn""