MacDung

MƯA BONG BÓNG
 


Trời mưa bong bóng bập bồng


Nước chảy thành giòng tiếng khóc nỉ non


Còn đâu tuổi hãy còn son


Đêm thức mỏi mòn ai nhớ thương ai.


Trời mưa giọt vắn giọt dài


Đêm tối miệt mài kiếm gạo nuôi con


Ngoài kia một ánh trăng non


Tình xưa đã mòn ai tiếc cho ai…


Trời mưa ai biết trời mưa ?


Bóng bóng được mùa trôi nổi gần xa


Dù cho duyên có mặn mà


Ai biết trời già gieo khổ cho ai ?


Trời mưa, mưa mãi, mưa dài…


Kẻ có lắm tài tiếng khóc ai hay…


 


Saigon.18.9.2000.


MAC DUNG

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "MƯA BONG BÓNG"