Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ngọc Sơn
Chuyến Tàu Về Quê Ngoại

Dân Ca - Quê Hương

Trên con tàu về lại quê hương
ta đã qua đồi lâu trắng xóa
ta đã qua rừng cây xanh lá.
Thấy không em hương lúa chín vàng
mái tranh xưa rêu bóng tre làng
đàn em vui tiếng trống trường tan.
Trên còn tàu về lại quê hương
ta đã qua cầu xưa đổ nát
ta đã qua giòng sông xanh mát.
Thấy không em vẫn tiếng vui đùa
vẫn nghe thương hương lúa đầu mùa
và hồn ta xanh ngát trời xanh.
Tàu băng băng qua rừng cạn
Tàu đi, đi qua biển cả
Tàu đi, đi qua đồng lúa
Ngày xưa, ngày xưa ta nhớ...
Tàu đi qua những đêm dài
Ngày xưa ta hay đòi quà
Mẹ mua cho ta bánh ú.
Ngoài xa trăng lên đầu núi
Mẹ vui với miềng trầu tươi.
Tàu ơi! Tàu ơi! Ta nhớ...
Ngày xưa trên những con tàu
về quê thăm Ngoại ngày Xuân
Mẹ may cho tà áo mới
còn thêm bánh pháo đỏ tươi.
Tàu ơi nhớ chăng ngày vui.
Trên con tàu về lại quê hương
ta đã qua làng xưa em đó
ta đã qua giòng sông thương nhớ.
Thấy không em quán lá bên đường
gốc đa xưa ra đón Mẹ về
hồn thênh thang cơn gió chiều quê.
Trên con tàu về lại quê hương
ta sắp qua từng con phố cũ
ta sắp qua tuổi thơ ta đó.
Thấy không em vẫn áng mây hồng
áo em xanh giữa nắng hoe vàng
hồn bay theo những chuyến tàu vui.

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Chuyến Tàu Về Quê Ngoại"