Đuyên Hồng

Bất ngờ


Bất ngờ thây bóng em qua
Nỗi niềm nhung nhớ vỡ òa thành thơ
Bất ngờ lòng bỗng mộng mơ
Ước chi mây đó là mưa của mình…


Bất ngờ đêm trắng chông chênh
Bất ngờ em bỗng hiện hình lạ chưa
Bất ngờ ký ức xa xưa
Lắng trong sương gió người thơ chợt về

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bất ngờ"