thu nhớ

an nhiên ?


đêm cứ thế cong mình vì nhớ
ngày cứ qua như thể chẳng cần nhau
ta lạc lõng cùng thu trong cõi mộng
người xa thôi ....đâu hẳn sẽ phải đau ....

ta xây chữ quanh tháp đời trần tục
hỏi nhân gian tình có nghĩa gì không ?
hai phần nhớ, ba phần chờ vô vọng
người xa thôi ....sao ta phải bận lòng ....

thu đã rụng mấy mùa cùng năm tháng
ta đã chờ ... bao khắt với thời gian ?
nỗi nhớ cùng thơ theo dòng đời xuôi ngược
ta hỏi lòng mình .....sao nỗi nhớ chưa tan ....

ta muốn biết ở bên kia giấc ngủ
người vẫn trở mình theo tiếng lá thu rơi ?
thơ đôi chữ có nghe mùa réo gọi
hay vẫn an nhiên để phó mặc cuộc đời ...?

2022.09.22

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "an nhiên ?"