Thu nhớ

anh hùng mạt lộchàng gục ngã ....giang sơn gục ngã
vó ngựa thôi khiếp vía lân bang
bảy đạo quân vùi trong thác lũ
cơ nghiệp bao năm phút chốt tiêu tàn

giận Hạ Hầu Uyên đầu đau bất tỉnh
hờn Vu tướng quân tái phát bịnh tình
nơi tiền tuyến lòng quân chao đảo
hậu phương giờ nát cả nghiệp binh

trong phút chốt nhận ra nghiệp đế
tan thành mây đâu nữa oai nghiêm
ngày xưa đó anh hùng uy vũ
tiếng quân reo thiên hạ chao nghiêng

đời mấy chốt tro tàn xương trắng
máu quân thù chưa đỏ thành sông
anh hùng đó  tài bao trùm vũ trụ
chí nuốt đất trời nay đã còn không ...?

chân loạn choạng bước đi không vững
tướng quân ơi đời chẳng trăm năm
hùng khí đó tan thành khói bụi
phả vào đời hơi thở hờn căm

hai ngàn năm giấc ngủ chưa sâu
tướng quân đã hoá thành bao kiếp ?
Ngụy quốc tan tành, non sông đế nghiệp
tướng quân đau đầu đến cả nghìn thu ..!

may 30, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "anh hùng mạt lộ"