Đuyên Hồng

Bài Thơ Không Đoạn Kết


Ôi thương thế! Vần thơ màu nắng
Trong ngôn từ như đắm lai như say
Yêu làm sao khung trời tím ngất ngây
Và dải lụa của lòng em thêu dệt…


Bản tình ca muôn lời anh viết
Cũng vì em da diết mãi ngân nga
Và bài thơ, sóng mắt của tinh xa
Vẫn lấp lánh tím một màu thanh khiết!

Anh sẽ kết màn đêm, anh sẽ dệt
Thành khung trời mơ mộng của riêng ta
Và ngoài kia tinh tú lẫn ngân hà…
Là nhân chứng của tình xanh bất diệt

Anh đã nói, một lần và sau hết
Những câu từ không dễ viết ra ngay
Ngủ say đi, và mơ đẹp.. Một ngày
Mình viết nốt bài thơ không đoạn kết….
11 July 2020


Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Không Đoạn Kết"