NGÃ DU TỬ

CÕI THUVàng thu trăng mỏi bên đời 
ta về hát dưới đỉnh trời bao la 
một thời thức dậy kiêu sa 
buổi thanh xuân cõi mù xa nhọc nhằn 

Tìm Em biền biệt dấu chân 
bước trăm năm mãi in hằn xa xưa 
giông chiều rớt một cơn mưa 
thương trời đất cũng đong đưa nổi buồn

Cồn hoang nắng nhuộm bên sườn 
gió ghen mây ngại khói tương tư chiều 
sợ đời nhuộm sắc cô liêu 
nghìn xa cánh nhạn quạnh hiu góc trời 

Chiều ơi, có mỏi bên đời 
hãy cùng ta uống cạn lời tử sinh 
 
NGÃ DU TỬ

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "CÕI THU"