Đuyên Hồng

BÓNG MÂY HỒNG Mùa thu lạ ngoài kia buồn giăng lối
Bóng cô đơn đã ngả phía trời xa
Thôi em ạ! Trời chiều mưa phủ tối
Mộng vàng rơi
Nơi những chuyến xa hoa…Nơi con đường người đi người vội vã
Ngưng thời gian dưới những bước tình si
Em đứng đó lòng nghe thu hóa đá
Đợi anh về trong những giấc mơ xa…Ngày chớm lạnh hoàng hôn giăng mọi ngả
Em mắt tìm bóng nhạn lạc mây sa
Đâu cố quận cho tình em ươm trái
Này tình anh đỏ đất thắm phù sa…Giật mình anh.. ừ nhỉ bóng thu qua
Cửa sẵn mở lòng theo lòng đã gọi
Thu đấy
Em
Hình như đợi
Bóng mây hồng lơ đãng phía trời xa…
October 7, 2010
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "BÓNG MÂY HỒNG"