Trường Phi Bảo

Mai nầy

Mai nầy em ngủ giấc ngoan
Hồn nhiên như thuở hoa soan đầu mùa
Nữ hoàng từ bỏ ngai vua
Gĩa từ hai tiếng ngày xưa huy hoàng
Mai nầy ru giấc lỡ làng
Anh về đơn chiếc ngỡ ngàng là em
Cái môi chúm chím màu sim
Cái mắt lơ đễnh như chim ngang trời
Mai nầy chỉ mai nầy thôi
Em là nỗi nhớ một thời trong anh
Em về với chúa tin lành
Anh làm dấu thánh trên cành tình yêu
Mai nầy, em chẳng nói điêu
Cầu xin anh được người yêu thiên thần
Người tiên mắc đọa phàm trần
Lội từ tiền kiếp lại gần... hóa em
12-4-2005

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mai nầy"