Thu nhớ

người hãy cứ là tha nhânngười mãi  mãi là tha nhân
để ta biết đời này giấc mơ không trọn vẹn
để đêm nhìn trăng ta còn đôi ước nguyện
kiếp nhân sinh lưu luyến chẳng sao rời ....

mai xa cõi đời
chén canh  mạnh bà ta không uống
chốn hoàng tuyền ngắm nhìn hoa bỉ ngạn
qua cầu nại hà nhớ chuyện trần gian

người hãy cứ là tha nhân
để ta  hoá kiếp đi tìm trong bốn bể
cho tám giọt sầu hoá thành chén canh lệ
rơi lại nhân gian lưu luyến không nguôi

sông vong xuyên nối được với đời ?
thả đôi giọt lệ từ canh mạnh bà xuống dòng sông sâu chảy  ngược
kiếp kiếp đời đời ...ta tìm mãi bóng tha nhân

may 31, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "người hãy cứ là tha nhân"