Nguyễn Văn Thái

Sắc Màu Hoàng Hôn


Uốn lưng tài lộc ước ngàn xanh?
Phân mệnh hóa công đã định dành!
Quá lắm sông đời trăm quãng lượn
Làm chi vội vã nẻo tranh giành!
 
Chớp mắt ngàn dâu xa mãi xa
Chiều buông hoang hoải ánh dương tà
Níu nhành hoa thắm tìm thi vị
Hát khúc tình si ru giấc hoa
 
Trần ai muôn vẻ sắc nhiêu khê
Lặng lẽ cùng trăng cạn chén thề!
Thánh thót tim vàng say giấc mộng
Ngàn xanh nắng tỏa ánh tình quê
 
Vườn ảo thi nhân hội động đào
Tình thơ xướng họa kết tâm giao
Lợi danh xa lạ miền nhân nghĩa
Tĩnh mạc an nhiên đón ngọt ngào.
 
Nguyễn Văn Thái
28-4-2021

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 5 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Sắc Màu Hoàng Hôn"