Thu nhớ

ngồi với đêm


đêm im lặng quá
chỉ còn mình với gió
tiếng thở của trăng cũng đã chìm sâu
ngôi sao ấy trên trời trở giấc
hỏi lòng đêm ....mình biết nhớ nhau ?

đời tất bật...đời phiền đến vậy
bỏ nhau thôi ....cho sóng ngập tim
mình rảo bước đường trần ngập gió
biển kia ơi ......sao bỗng lặng im ?

ngày mai nắng tìm về phố cũ
mưa sẽ buồn mấy giọt tuông rơi ?
mình cứ sống thản nhiên thế đấy
hoa cỏ sau vườn  mấy bận héo - tươi ?

người vẫn cứ điềm nhiên đi - đến
ký ức thôi , sao lại chờ mong
là hạnh phúc hay buồn vương năm tháng
tim bây giờ ...có hiểu gì không ?
 
mar. 28, 2021
thu nhớ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "ngồi với đêm"