Thu nhớ

thu xưa


anh nhớ mùa thu sao buồn đến vậy
xác lá vàng chạm bước chân ai
ta cũng có một mùa thu để nhớ
câu thơ người còn đọng quanh đây

anh nhớ người xưa sao sầu đến vậy
ánh trăng kia  cô lẻ vì đâu
ta cũng có một người xưa để nhớ
ký ức người còn ghi mãi ngày sau

thu xưa ấy còn hoài trong tâm trí
ta nhớ người nhớ quá hoá cuồng si 
nếu có được phép mầu ta nguyện ước
làm viên sỏi thôi để lệ chẳng hoen mi

ta không giận ngày xưa ký ức
chỉ buồn mình không quản được con tim
nếu có thể hoá thành loài hoa cỏ
chẳng phiền lòng vì những chuyện rất riêng ...
 
mar. 17, 2021
thu nhớ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "thu xưa"