Cố Quận

Thu Nhớ Hạ


Lá cây chiếc vàng chiếc xanh
Nửa thu sương nhánh nửa cành hạ tơ

Dạt nắng hôm kia đâu giờ
Cho bông cỏ rụng quanh bờ sông trôi
Vi vu gió lộng ngang đồi
Xạc xào con lối đêm rồi lá bay

Chiếc xanh chiếc úa màu cây
Nửa trăng thu nhớ nửa mây hạ buồn


Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Thu Nhớ Hạ"